លោក ចាន់ យុត្ថា៖ ចំនួនពលរដ្ឋ ដែលទទួលបានកម្មវិធីសាច់ប្រាក់ពលកម្មជំហានទី២ នឹងកើនច្រើនជាងជំហានទី១

សំឡេង ១១:២៨
លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងធនធានទឹក
លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងធនធានទឹក © RFI

ក្រសួង​ធនធានទឹក​ និង​ឧត្តុនិយម​កំពុង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម​ជំហាន​ទី​២ ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​មិន​មាន​ការងារ​ធ្វើ​ជីក​ប្រឡាយ​ និង​ដាំ​ស្មៅ​នៅ​ជើង​ទេរ​ទំនប់​ បន្ទាប់​ពី​ជំហាន​ទី​មួយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ហើយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៩​។ លោក ចាន់ យុត្ថា រដ្ឋលេខាធិការ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧត្តុនិយម​ថ្លែង​ថា កម្មវិធី​សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម​ជំហាន​ទី​១ ក្រសួង​ធនធានទឹក​បាន​ផ្តល់​ការងារ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​ជាង​៥​ម៉ឺន​គ្រួសារ​ គិត​ជា​មនុស្ស​គឺ​ចំនួន​ជាង​១១​ម៉ឺន​នាក់​។ ចំពោះ​ជំហាន​ទី​២​ ចំនួន​គ្រួសារ​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​បាន​សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម​នឹង​ច្រើន​ជាង​ជំហាន​ទី​១​ ខណៈ​ពួកគេ​កំពុង​បាត់បង់​ការងារ​ ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​កូវីដ​១៩​។