បទយកការណ៍

«សើចលាយទឹកភ្នែកបានក្លាយជាស្ថានភាពហែលឆ្លងអំឡុងពេលកូវីដ១៩របស់ពលរដ្ឋខ្លះ»

សំឡេង ០៧:០០
តំបន់អនាធិបតេយ្យ នៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបភាពតំណាង)
តំបន់អនាធិបតេយ្យ នៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបភាពតំណាង) © សហការី

អ្នក​ជំនាញ​បាន​និយាយ​ហើយ​ថា វិបត្តិ​កូវីដ​១៩ ងាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​កើត​មាន​វិបត្តិ​ផ្លូវ​ចិត្ត។  ជាក់ស្ដែង​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​រៀបរាប់​ពី​ស្ថានភាព​របស់​ខ្លួន​ថា ​បញ្ហា​បំណុល​បាន​ក្លាយ​ជា​កង្វល់​សម្រាប់​មនុស្ស​ទូទៅ​ និង​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ចំពោះ​គាត់​។ ពេល​ខ្លះ​យំ​ ពេល​ខ្លះ​សើច​ ជា​ស្ថានភាព​មួយ​ដែល​ស្ត្រី​ទើប​សំរាល​កូន​ដូច​គាត់​ជួប​ប្រទះ​អំឡុង​ពេល​កូវីដ​១៩​ជិត​៨​ខែ​មក​នេះ​។ យំ​ព្រោះ​រក​លុយ​មិន​ទាន់​ដោះ​បំណុល​ និង​តក់ស្លុត​ពេល​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ដែល​ថា​ កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ផ្ទុក​កូវីដ​១៩​ថ្មី​មិន​លោះ​ថ្ងៃ​។