អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ក្រសួងត្រៀមដាក់ដំណើរការគោលការណ៍ស្តីពីការធ្វើដំណើរដោយកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ

សំឡេង ១១:១៣
កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ © FB
ដោយ៖ អេង គីមហុង
១៦ នាទី

ក្រសួង​ទេសចរណ៍ បាន​រៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាង​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​កន្លែង​ ឬ​ហៅថា​ Travel Bubble ដើម្បី​ទទួល​ភ្ញៀវ​អន្តរជាតិ​ត្រឡប់​មក​វិញ​។  គោលការណ៍​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​កន្លែង​នេះ​ គឺ​កម្ពុជា​ទទួល​តែ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ មក​ពី​តំបន់​ដែល​គ្មាន​វីរុស​កូវីដ​១៩​ មក​កាន់​តំបន់​ដែល​គ្មាន​វីរុស​កូវីដ​១៩​ ​នៅ​កម្ពុជា​ដូច​គ្នា។ យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​គោលការណ៍​នេះ​ នៅ​មិន​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​នៅ​ឡើយ​ទេ ​ដោយ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ត្រូវ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​អ្នក​ជំនាញ និង​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ជា​មុន​សិន​។ ចំណែក​អ្នក​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​មើល​ឃើញ​ថា​ កម្ពុជា​មាន​សង្ឃឹម​តិច​ក្នុង​ការ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​អន្តរជាតិ​តាម​រយៈ​វិធានការ​នេះ ​បើ​ក្រសួង​មិន​បង្ហាញ​ភាព​ទាក់​ទាញ​ផ្សេង​ទៀ ត​អំពី​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​របស់​កម្ពុជា​។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ