លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន៖ ការចូលរៀនឡើងវិញរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩និងទី១២គឺទាមទារកិច្ចសហការជាមួយអាណាព្យាបាល

សំឡេង ១១:០៥
លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា © សហការី

ការ​បើក​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ដំណាក់​កាលទី​២ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ខែកញ្ញា​ខាងមុខ គឺសម្រាប់​សិស្សថ្នាក់ទី១២ និង​សិស្ស​ថ្នាក់ទី៩ ដែល​ត្រូវប្រឡងបញ្ចប់។ លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអបរ់ យុវជន និង​កីឡា បានគូសបញ្ជាក់ថា ​សាលារៀន​ដែល​ត្រូវ​បើក​ទ្វារនៅ​ខែ​ក្រោយនេះ​ គឺ​ត្រូវ​បែងចែក​សិស្សក្នុងមួយ​បន្ទប់​ត្រឹម​១៥​នាក់ ត្រូវបង្កើត​កន្លែង​លាងដៃឲ្យច្រើន ហើយមិនត្រូវឲ្យ​សិស្ស​ឈរ​ប្រជ្រៀត​គ្នាឡើយ។ ជាងនេះទៀតលោក​រដ្ឋមន្ត្រី​សង្កត់​ធ្ងន់ថា ការ​ចូលរៀន​​ដំណាក់កាលទី២​នេះ ទាមទារ​ចាំបាច់នូវ​ការ​សហការ​រវាង​អាណាព្យាបាល​សិស្ស និង​សាលារៀន ពោលត្រូវបាន​រាយការណ៍ជាប្រចាំ​ ក្នុង​ករណី​មានអ្នក​ចំណូល​ថ្មី។