បទយកការណ៍

លោក ប៉ិច ពិសី៖ «ម្តាយឪពុកខ្ញុំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានឲ្យតែកូនបានរៀន»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ប៉ិច ពិសី នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គ​ការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា​។ ជា​កូន​ចៅអ្នកក្រីក្រ នៅ​ទីជនបទ ​លោកពិសី បានពុះពារក្នុងការរៀនសូត្រ រហូតបានទៅសិក្សា​និង​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​អង់​គ្លេស។ លោកមានថ្ងៃនេះដោយសារលោកឪពុកម្តាយខិតខំតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែកូនបានរៀនសូត្របានខ្ពស់។

​លោក ប៉ិច ពិសី នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គ​ការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា​
​លោក ប៉ិច ពិសី នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គ​ការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា​ © សហការី