អ្នកធ្វើខាងការផ្នែកអប់រំក៏ជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូវីដ១៩ដែរ តែមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍

សំឡេង ០៦:៤៣
វេទិកាយុវជនស្តីពី៖កាលានុវត្តភាពទីផ្សារការងាររបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពកូវីដ១៩ និងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(EBA)
វេទិកាយុវជនស្តីពី៖កាលានុវត្តភាពទីផ្សារការងាររបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពកូវីដ១៩ និងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(EBA) © RFI

បញ្ហាកូវីដ១៩បានធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ការងារនៅកម្ពុជាប្រមាណ១៥ម៉ឺននាក់សម្រាប់កម្មករ​វិស័យកាត់ដេរ ខណៈបុគ្គលិកវិស័យទេសចរណ៍បានបាត់បង់ការងារជិត២ម៉ឺននាក់។ នេះនៅមិនទាន់និយាយ​ដល់​ផល​ប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ការងាររបស់​ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេវាកំសាន្តរាប់ម៉ឺននាក់ និងពលករខ្មែរ​ដែល​ត្រឡប់មកពីប្រទេថៃដែលមានប្រមាណ១០ម៉ឺននាក់ទៀត។ ដោយឡែក​អ្នកធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យអប់រំ​ក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរ តែ​មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍។