ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកស្រីចក់ សុភាព៖ការចាប់ខ្លួនយុវជនរបស់អាជ្ញាធរ គឺជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវ និងបំពានគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ យុវជន​ការពារ​បរិស្ថាន​ និង​យុវជន​តវ៉ា​ទាមទារ​ឱ្យ​ដោះលែង​លោក​រ៉ុង ឈុន​ប្រមាណ​ជាង​១០​នាក់​ហើយ​ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​។ លោកស្រី​ចក់ សុភាព នាយិកា​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា​ នា​រយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ​ អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ហាក់​បាន​បង្កើន​ការ​បង្រ្កាប​ និង​ចាប់ខ្លួន​យុវជន​តវ៉ា​បញ្ហា​យុត្តិធម៌​សង្គម​យ៉ាងច្រើន​។ ប៉ុន្តែ​ លោកស្រី​បាន​អះអាង​ថា​ ការ​ចាប់ខ្លួន​ក្រុម​យុវជន​ទាំងអស់​នេះ​ គឺជា​ការ​អនុវត្ត​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ខុស​នឹង​គោលការណ៍​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ថែម​ទៀត​។

អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា © សហការី