បទយកការណ៍

ទៅវត្តរដូវភ្ជុំការស្លៀកពាក់របស់នារីខ្មែរតាមប្រពៃណីមានចំនួនច្រើន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សំពត់​បត់​ អាវ​ប៉ាក់​ស​ ជា​ទម្លាប់​ដែល​ស្រ្តីខ្មែរ​ស្លៀកពាក់​ពេល​ទៅ​វត្ត​ធ្វើ​បុណ្យ​ក្នុង​ឱកាស​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​និង​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​។ ប៉ុន្តែ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ស្លៀកពាក់​ ផ្សេង​ពី​នោះ​ ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​រិះគន់​។ រដូវ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ការ​ឃើញ​ថា​ នារីៗ​បាន​ស្លៀក​សំពត់​ ហូល​ផាមួង​ ទៅ​វត្ត​យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត​ មាន​ចំនួន​ច្រើន​។ការ​ស្លៀកពាក់​បែប​ប្រពៃណី​ជាតិ​ ជួយ​លើក​តម្លៃ​អ្នក​ស្លៀកពាក់​និង​បាន​ចូលរួម​ថែរក្សា​វប្បធម៌​ជាតិ​ ទៀត​ផង​។

នារីខ្មែរ ជាមួយអាវប៉ាក់ស សំពត់បត់ នារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
នារីខ្មែរ ជាមួយអាវប៉ាក់ស សំពត់បត់ នារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ © សហការី