បទយកការណ៍

អ្នកស្រី ចេន សុភាព៖ ខ្ញុំតស៊ូពីព្រោះមិនចង់ក្រ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់អ្នកស្រី ចេន សុភាព ម្ចាស់សហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK ជាសហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេងនៅភ្នំពេញ ដែលទើបទទួលពាន់រង្វាន់សហគ្រិនថ្នាក់ជាតិចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០នេះ ​។

អ្នកស្រី ចេន សុភាព ម្ចាស់សហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK
អ្នកស្រី ចេន សុភាព ម្ចាស់សហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK © សហការី