បទយកការណ៍

ជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែបង្កផលបះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋ

សំឡេង ០៨:៣៤
អ្នករត់កង់បីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នករត់កង់បីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ © សហការី

ពលរដ្ឋ​នៅតែ​ត្អូញ​ត្អែរ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ជីវភាព​រស់​នៅ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​។ អ្នក​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ខ្លំាង​ គឺ​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ស្រាប់​ ដែល​ភាគធំ​បាន​ខ្ចី​ប្រាក់​ពី​គេ​មក​រក​ទទួល​ទាន​នោះ​ ដូចជា​អ្នក​រត់​ម៉ូតូ​កង់​បី​ជា​ដើម​។ តាម​រយៈ​បទ​យក​ការណ៍​ថ្ងៃ​នេះ​ សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​សម្តី​ផ្ទាល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​។