ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើបាតុកម្មនៅអាមេរិកអាចជួយអោយមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាបានឬទេ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បើ​គ្មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ទេ​ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​ធ្វើ​បាតុកម្ម​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ទី​២៨​ ខែ​កញ្ញា​នេះ​ ក្នុង​កម្មវត្ថុ​ដើម្បី​ទាមទារ​អោយ​មាន​ការ​អន្តរាគមន៍​ដោះលែង​អ្នកទោស​មនសិការ​ ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​ហៅថា​ ជា​ពលរដ្ឋ​សកម្ម​ដើម្បី​យុត្តិធម៌​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ទាក់ទង​ករណី​ លោក​ រ៉ុង ឈុន។ សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្នុង​ស្រុក​វិញ​ក៏​អះអាង​ថា​ ពួកគេ​ក៏​គ្រោង​ធ្វើ​ការ​តវ៉ា​ជា​ថ្មី​ទៀត​ដែរ​ តែ​មិន​ទាន់​កំណត់​ថ្ងៃ​ជាក់​លាក់​នៅ​ឡើយ​។ តើ​បាតុកម្ម ​ជា​មធ្យោបាយ​មួយ​ជួយ​អោយ​មាន​ការ​ដោះលែង​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​?

ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដា បានជួបជុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាជុំវិញករណីលោក រ៉ុង ឈុន នាពេលកន្លងមក
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដា បានជួបជុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាជុំវិញករណីលោក រ៉ុង ឈុន នាពេលកន្លងមក © FB