បទយកការណ៍

ប្រវត្តិសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ត្រូវបានគាស់រំលើងឡើងវិញនៅខួប១០០ឆ្នាំ

សំឡេង ០៨:៥២
សារមន្ទីរជាតិ
សារមន្ទីរជាតិ © សហការី

គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​មាន​អាយុកាល​១០០​ឆ្នាំ​ហើយ​។ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួប​១០០​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បង្កើត​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​នេះ​ អ្នក​គ្រប់គ្រង​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​អោយ​មាន​បាឋកថា​សាធារណៈ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ កញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​។ បាឋកថា ​ដំបូង​នេះ​ គឺ​ស្តី​ពី​ ប្រវត្តិ​ ការ​គ្រប់គ្រង​សារមន្ទីរ​ និង​សមុច្ច័យ​។