បទយកការណ៍

ភ្លយ ភ្លេងកម្រនៅតំបន់អារ៉ែងសល់អ្នកចេះលេងតែម្នាក់គត់អាយុ៨០ឆ្នាំ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្លយ​ ជា​ឧបករណ៍​ភ្លេង​កម្រ​ដែល​អង្គការ​សិល្បៈខ្មែរ​អមតៈ​ កំពុង​ជួយ​អភិរក្ស​ ក្រោម​ជំនួយ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ជាមួយ​នឹង​ឧបករណ៍​កម្រ​មួយ​ទៀត​ គឺ​គែន​។ កាល​ពី​ចុង​ខែ​កញ្ញា ​អង្គការ​ខាងលើ​ រួម​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​សោតទស្សន៍​បុប្ផាណា​ និង​សមាគម​សហគមន៍​អេកូ​ទេសចរណ៍​តំបន់​ស្ទឹង​អារ៉ែង​ បាន​រៀបចំ​ ពិព័រណ៍​ឧបករណ៍​ភ្លេង​ ភ្លយ​ ដើម្បី​ឲ្យ​សាធារណជន​ឈ្វេងយល់​ ពី​ឧបករណ៍​ភ្លេង​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​។

ឧបករណ៍ភ្លេងឈ្មោះ ភ្លយ
ឧបករណ៍ភ្លេងឈ្មោះ ភ្លយ © សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត