ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហ៊ុន ឡាក់៖ការសម្រេចរបស់តុលាការអឺរ៉ុបលើ «សំណុំរឿងស្រូវអង្ករ» ជាជោគជ័យមួយជំហានរបស់កម្ពុជា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ RFI នា​រាត្រី​នេះ គឺ​លោកឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​នៃ សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ ថ្លែង​​ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI លោក ហ៊ុន ឡាក់ បាន​ពន្យល់​អំពី​រឿង​រ៉ាវ​ក្ដី​ក្ដាំ​ដែល​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ប្ដឹង​ទៅ​កាន់​តុលាការ​អឺរ៉ុប។ ជា​បណ្ដឹង​ជំទាស់​ទៅ​នឹង​​សេចក្តី​សម្រេច​របស់គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​កម្ពុជា​បង់​ពន្ធ​លើ​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ទៅ​លក់​នៅ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​។ ចុង​ក្រោយ​នេះ ការ​ច្រាន​ចោល​សំណើ​​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុបពី​សំណាក់​តុលាការ បាន​ផ្ដល់​ក្ដី​សង្ឃឹម​ដល់​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ដោយ​លោក ហ៊ុន ឡាក់ ចាត់​ទុក​ការ​សម្រេច​របស់​តុលាការ​ថា​ជា​ជោគជ័យ​មួយ​ជំហាន​សម្រាប់​អង្ករ​កម្ពុជា​។

លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា © RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត