ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ទេក្នុងការខ្ចីបរទេសអំឡុងពេលកូវីដ១៩?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អំឡុង​ពេល​កូវីដ​១៩​ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​សង្គម​មួយ​ចំនួន​ ស្នើឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រើប្រាស់​កម្ចី​ពី​បរទេស​ឲ្យ​មាន​តម្លាភាព​ដើម្បី​បញ្ចៀស​ហានិភ័យ​បំណុល​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​។ ការ​លើក​ឡើង​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ​តាម​រយៈ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ ​ចេញ ​ផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែ​តុលា ​សម្រេច​បង្កើន​ការ​ខ្ចី​លុយ​បរទេស​ ក្នុង​ ការ​ស្ដា​សេដ្ឋកិច្ច​ឡើង​វិញ​ ក្រោយ​វិបត្តិ​កូវីដ​១៩ ​ បើ​ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់​។  សូម​ជម្រាប​ជូន​ថា​ កម្ពុជា​នឹង​កម្ចី​ប្រាក់​ពី​បរទេស​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ ពោល​គឺ​ឆ្នាំ​២០២១​  ក្នុង​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​   ឆ្នាំ​២០២២​ជាង​ ១១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​   ឆ្នាំ​២០២៣​ជាង​ ១២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ និង​ឆ្នាំ​២០២៤​  ជាង​ ១៣,៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ។ ដូច្នេះ​តើ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ចាំ​បាច់​ទេ​ក្នុង​ការ​ខ្ចី​បរទេស​ អំឡុង​ពេល​កូវីដ​១៩​?

ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក
ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក © REUTERS
មើលវគ្គផ្សេងទៀត