បទយកការណ៍

លោក ឡេង ស៊ីវុទ្ធី អតីពលករចំណាកស្រុកងាកមកចិញ្ចឹមមាន់បានចំណូលច្រើនជាង១ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​ ឡេង ស៊ីវុទ្ធី ជា​អតីត​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​សាធារណ​រដ្ឋកូរ៉េ​ ម្នាក់​។ លោក​បាន​វិល​មក​កម្ពុជា​វិញ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​បាន​ចាប់​របរ​ចិញ្ចឹម​មាន់​លក់​ ជាមួយ​បទ​ពិសោធន៍​ បាន​ពី​ប្រទេស​ជឿនលឿន​នោះ​។ របរ​ចិញ្ចឹម​មាន់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ លោក​អាច​រក​ចំណូល​បាន​លើស​ពី​១ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​១ខែ​។ លោក​វុទ្ធី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​កសិករ​ងាក​មក​ចិញ្ចឹម​មាន់​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ ដោយសារ​ មាន​ទីផ្សារ​ល្អ​។

លោក ឡេង ស៊ីវុទ្ធី
លោក ឡេង ស៊ីវុទ្ធី © សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត