បទយកការណ៍

លោកបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា៖ ត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើន ហើយធ្វើការដោយផ្ចិតផ្ចង់

សំឡេង ១០:១៤
លោក ធន់ វឌ្ឍនា នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប
លោក ធន់ វឌ្ឍនា នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជិវីត​ជោគជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ​ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ​លោកអ្នក​ ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ របស់​លោក​ ធន់ វឌ្ឍនា នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​កសិកម្ម ព្រែកលៀប​។ ដោយសារ​តែ​ចង់​ចេះ​ ចង់​ដឹង​មិន​ឲ្យ​ចាញ់​ជនជាតិ​បរទេស​ លោក​ធន់ វឌ្ឍនា បាន​ខិត​ខំ​តស៊ូ​រៀន​សូត្រ​ដល់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​​។