ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅកម្ពុជា ជាការបន្ថែមសម្ពាធលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-អាមេរិក?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​ចិន​លោក​ វ៉ាង យី កំពុង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​ ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃទី​ ១១​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ តុលា​នេះ​។ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​ ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នេះ​ គឺ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ការ​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ និង​ការ​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា-ចិន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិភាគ​មួយ​ចំនួន​បាន​ចោទ​ជា​សំណួរ​ថា ​តើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​នៅ​កម្ពុជា​នេះ​ គឺ​ជា​ការ​បន្ថែម​សម្ពាធ​លើ​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា-អាមេរិក?​

លោក វ៉ាង យី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា
លោក វ៉ាង យី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា AP - Heng Sinith
មើលវគ្គផ្សេងទៀត