ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

ឧកញ៉ា សុង សារ៉ន៖ «យើងជួយទិញស្រូវកសិករដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ដោយមិនគិតពីប្រាក់ចំណេញ»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សហព័ន្ធស្រូវ​ អង្ករ​កម្ពុជា​នៅថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ​ដោយ​ធ្វើការ​អំពាវនាវ​ដល់​សមាជិក​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ឲ្យ​ជួយ​ទិញ​ស្រូវ​សើម​ពី​ប្រជាកសិករ​ ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។ លោក​ឧកញ៉ា​ ​សុង សារ៉ន​ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ និង​ជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​អង្ករ​ចេញ​ Amru Rice ថ្លែង​ថា​សមាជិក​នៃ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ បាន​ចូលរួម​ទិញ​ស្រូវ​យ៉ាង​សកម្ម​ពី​ប្រជាកសិករ​ ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា​ ប្រកប​ដោយ​ក្រម​សីលធម៌​ ដោយ​មិន​មាន​ការ​ឆ្លៀត​ឱកាស​បង្អាប់​ ឬ​ទំលាក់​តម្លៃ​អ្វី​ទាំង​អស់​។

លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា © សហការី