ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នកវិភាគ៖ខ្មែរគ្រប់និន្នាការគួររួមគ្នាតាមលទ្ធភាព ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះព្រោះទឹកជំនន់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​កំពុង​បន្ត​វាយលុក​នៅ​បណ្តា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ និង​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ សប្បុរស​ជន​មួយ​ចំនួន​បាន​ចូលរួម​ផ្តល់​ជា​ថវិកា​តាម​លទ្ធភាព​របស់​ខ្លួន​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ​ដើម្បី​យក​ទៅ​ចូលរួម​ជួយ​សង្រ្គោះ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រងគ្រោះ​ព្រោះ​ទឹក​ជំនន់​នេះ​។ ក្នុងនោះ​ ក៏​មាន​អ្នក​នយោបាយ​ខ្លះ​ផង​ដែរ​។ អ្នក​ឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សង្គម​កម្ពុជា​ យល់ថា​ នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នេះ​ មិន​ថា​អ្នក​នយោបាយ​ឫ​ប្រជាពលរដ្ឋ​សាមញ្ញ​នោះ​ទេ​ គឺ​គួរ​រួបរួម​គ្នា​ជួយ​តាម​លទ្ធភាព​ដែល​ខ្លួន​មាន​ ដើម្បី​ជួយ​សង្រ្គោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​។

ស្ថានភាពទឹកជន់លិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានភាពទឹកជន់លិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ AP - Heng Sinith
មើលវគ្គផ្សេងទៀត