កម្ពុជា-ទន្លេមេគង្គ

លោក ម៉ក់ ប៊ុនធឿន៖ចិនគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានស្តីអំពីជលសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរយៈពេលវែងដល់ប្រទេសតំបន់មេគង្គ

លោក ម៉ក់ ប៊ិនធឿន អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
លោក ម៉ក់ ប៊ិនធឿន អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា © សហការី

នៅ​ថ្ងៃនេះ​ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ បាន​ផ្សាយ​ថា​ ចិន​យល់ព្រម​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ស្តី​អំពី​ជលសាស្ត្រ​របស់​ទន្លេ​ឡានឆាង​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ជា​ផ្លូវការ​ជូន​ដល់​ប្រទេស​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ គឺ​ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​តទៅ​។​ សម្រាប់​មន្ត្រី​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​​ដែល​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​នឹង​ទន្លេ​មេគង្គ​បាន​សាទរ​នឹង​ការ​យល់​ព្រម​របស់​ភាគី​ចិន​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​ថា​ ចិន​គួរ​តែ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ស្តី​អំពី​ជលសាស្ត្រ​របស់​ខ្លួន​ តាំង​ពី​យូរ​មក​ហើយ​ និង​មិន​កំណត់​តែ​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​នោះ​ទេ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រទេស​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​ រួម​ទាំង​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​ បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​បញ្ជៀស​ផល​ប៉ះពាល់​។