កម្ពុជា-សង្គមស៊ីវិល

ច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២១៖សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដោយផ្តោតទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិញ

រូបភាពតំណាង
រូបភាពតំណាង © Internet

សង្គម​ស៊ីវិល​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ចំនួន​១១​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ​បាន​ដាក់​លិខិត​ទៅ ​រដ្ឋសភាជាតិ​ដើម្បី​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ក្នុង​គម្រោង​ថវិកា​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ លើវិស័យមួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ការពារជាតិ​និង​សន្តិសុខ​ជាដើម ដែល​សង្គម​ស៊ីវិល​ទាំងនោះ​យល់​ឃើញ​ថា​មិន​ចាំ​បាច់ ហើយ​ជំនួស​មក​វិញ ឲ្យ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បន្ថែម​លើ​វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​សង្គម​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។  ការស្នើ​របស់​ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ខណៈដែល​រដ្ឋសភាជាតិ​គ្រោង​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពី​ច្បាប់ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០២១ នា​ពេល​ឆាប់​ខាង​មុខ​នេះ។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

«អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សូម​ស្នើ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល និង​រដ្ឋ​សភា ពិចារណា​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​លើ​វិស័យការពារ​ជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ ដោយ​គួរ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ចនិង​វិស័យ​សង្គម​ឲ្យ​បាន​ច្រើន»។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ស្នើ​ឡើង​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល ទៅ​កាន់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប​គ្រង​ឆ្នាំ២០២១។​

យោង​ទៅ​តាម​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប ស្តីពី​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០២១ បានបង្ហាញថា គម្រោង​ចំណាយ​សរុប​ថវិកា​រដ្ឋ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១មាន​ចំនួន​ជាង ៣២លាន លានរៀល ដែលចំនួន​នេះ​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ចំនួន​៤% បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​ច្បាប់​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០២០។  ក្នុងនោះ ចំណាយ​ចរន្តថវិកា​ជាតិ​គ្រោង​មាន​ចំនួន ជាង១៨​លាន​លាន​រៀល គឺថយ​ចុះ៥,៤% ធៀប​នឹង​ច្បាប់​ឆ្នាំ​២០២០។ ចំណែក​ឯ​ការ​ចំណាយ​មូល​ធន​ថវិកា​រដ្ឋ​គម្រោង​មាន​ចំនួន​ជាង​១៣លាន លានរៀល ថយចុះ១,៩% ធៀប​នឹង​ច្បាប់​ឆ្នាំ​២០២០​ដូច​គ្នា។

ការ​ស្នើ​ឡើង​របស់​ក្រុម​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដូចនេះ កើត​មាន​នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​សង្កេតឃើញនៅ​ក្នុង​ខ្លឹម​សារ​សង្ខេប ស្តីពី​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០២១ ដែល​បង្ហាញថា វិស័យ​ការពារ​ជាតិ សន្តិសុខ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ថវិកា​ជាង ៤លាន លាន​រៀល​ដែល​ថយ​ចុះ​តែ ០,៥%ប៉ុណ្ណោះ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន ដែល​នេះ​នៅ​ជា​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​​ឡើយ​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​ថវិកា​វិស័យចំបាច់​ផ្សេងៗ​ទៀត ដូចជា វិស័យ​សង្គម​មួយ​ចំនួន​រួម​មាន ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ហឹង្សា​លើស្ត្រី​របស់​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី ជា​មួយ​នឹង​ថវិកា​ជាតិ​ត្រឹម០,៣%ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២០។

ក្នុង​ខ្លឹម​សារ​លិខិត​កម្រាស់​ជាង​១០ទំព័រ​ស្នើ​ទៅ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល   សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​សាទរ​នឹង​ការ​ឆ្លើយតបរបស់​រដ្ឋាភិបាល​ទាក់ទង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ប៉ុន្តែ​សង្គម​ស៊ីវិល​ក៏​បាន​ស្នើ​ឡើង​ផង​ដែរ​ពី​ការ​ជំរុញ​បន្ថែម​ទៀត​ឲ្យមាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង។ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​សង្គម​ស៊ីវិល​ក៏​ចង់​ឲ្យ​ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ២០២១សម្រាប់​វិស័យ​អប់រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​វិជ្ជា​ជីវៈមាន​ការ​កើន​ឡើង​លើស​ពី​ឆ្នាំមុនៗ ដោយ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​និន្នាការ​នៃ​ចរន្ត​ថវិកា​វិស័យ​អប់រំ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ពី​ឆ្នាំ ១៨,៣%ក្នុង២០១៧ មកត្រឹម ១៨%នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ។

បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ សង្គម​ស៊ីវិល​ក៏បាន​សម្តែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ថា​អាច​នឹង​មាន​ភាព​យឺតយ៉ាវ និងប៉ះ​ពាល់ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ភូមិ ឃុំ ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ផង​ដែរ ដោយ​សង្កេត​ឃើញ​ថា មានការ​ថយចុះ​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ចំនួន ២២,៥% បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ឆ្នាំ​មុន។         

គួរ​ជម្រាប​ជូន​ថា ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០២១​ដល់​ឆ្នាំ២០២៣ ការ​ចំណាយ​ថវិកា​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នឹង​ថយ​មក​នៅ​ត្រឹម​ជិត​៤ពាន់​លានដុល្លារ បើទោះបីជា ការព្យាករណ៍​រំពឹង​ថា នៅឆ្នាំ២០២១ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នឹង​ងើប​ឡើង​វិញ​មាន​កំណើន​រង្វង់​៣,៥%​ក៏ដោយ៕

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI