នាទីសុខភាពនិងអនាម័យ

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ជំងឺ​  Burn out ?

សំឡេង ០៩:៤៤
តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ជំងឺ​  Burn out ?
តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ជំងឺ​  Burn out ? © iStock/PeopleImages

"burn out" ឬ​ចង្កោម​រោគ​សញ្ញា​ហត់នឿយ​​នឹង​ការងារ ទាំង​ផ្លូវចិត្ត​និង​ផ្លូវកាយ ទើប​ត្រូវ​បាន​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោកទទួល​ថា​ស្គាល់​ថា​ជា​ជំងឺ។ តើ​ជំងឺ​នេះ​ស្តែង​ឡើង​យ៉ាង​ដូចម្តេច ? តើបុគ្គលណា​ងាយ​រងគ្រោះ​កើត​ជំងឺនេះ​ជាងគេ ? តើ​​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ទើប​អាច​បញ្ចៀស​ជំងឺ​នេះ​បាន ? ​អន្តរាគមន៍​ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត យឹម​ សុបុត្រា គ្រូពេទ្យ​ជំនាញវិកលវិទ្យា។