បទយកការណ៍

លោក គង់ រតនៈ៖ខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនខ្មែរមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាង

សំឡេង ១១:៤៨
លោក គង់ រតនៈ ជាអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ និងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយជំរុញក្មេងៗឲ្យទទួលបានការអប់រំ
លោក គង់ រតនៈ ជាអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ និងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយជំរុញក្មេងៗឲ្យទទួលបានការអប់រំ © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅ​ពេល​នេះ​ អ៊ឹង ប៊ុនថន ​សូម​បង្ហាញ​ពី​ប្រវត្តិ​របស់​លោក​ គង់ រតនៈ ​ជា​អ្នក​ជំនាញ​សុវត្ថិភាព​ផ្លូវថ្នល់​ និង​ជា​អ្នក​ធ្វើ​កិច្ចការ​សង្គម​ជួយ​ជំរុញ​ក្មេងៗ​ឲ្យ​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​។ ដោយ​បាន​ឆ្លង​កាត់​ជីវិត​ជា​កូន​អ្នក​ក្រ ​តស៊ូ​ក្នុង​ការ​សិក្សា  លោក ​គង់ រតនៈ ​ចង់​ឃើញ​យុវជន​ខ្មែរ​មាន​សមត្ថភាព​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយ​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ជាតិ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​។