សិស្សដែលជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ ពិបាកស្វែងរកអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តនៅតាមមហាវិទ្យាល័យ

សំឡេង ០៨:២៧
សិស្សដែលជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ ពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តនៅតាមមហាវិទ្យាល័យ
សិស្សដែលជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ ពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តនៅតាមមហាវិទ្យាល័យ © rfi

សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ដែល​ទើប​តែ​ប្រកាស​អោយ​ជាប់​បាក់​ឌុប​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​សារ​តែ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​នោះ កំពុង​ស្វះ​ស្វែង​រក​អាហារូបករណ៍​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​តាម​សកលវិទ្យាល័យ​នានា​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដោយសារ​ក្នុង​សញ្ញាប័ត្រ​របស់​ពួក​គេ​មិន​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ពី​និទ្ទេស A B C ឬ D។ ខុស​ពី​សិស្ស​ពូកែ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ដែល​តម្រូវ​អោយ​ជាប់​អាហារូបករណ៍​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង​ខុស​ពី​សិស្ស​អាទិភាព​ដូចជា ជន​ពិការ ឬ​សិស្ស​ក្រីក្រ​នោះ សិស្សានុ​សិស្ស​ទូទៅ​និង​មួយ​ចំនួន កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​អាហារូបករណ៍​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​របស់​ពួកគេ​។