នាយកអង្គការមនុស្សចាស់៖ «ការតាំងបង្ហាញស្នាដៃសមត្ថភាពមនុស្សចាស់ ជាការដាស់តឿនសង្គមកុំឲ្យរើសអើងសមត្ថភាពពួកគាត់»

សំឡេង ០៩:២០
ស្នាដៃសិល្បៈរបស់មនុស្សចាស់
ស្នាដៃសិល្បៈរបស់មនុស្សចាស់ © សហការី

ចាប់តាំងពី​ពាក់កណ្តាល​ខែកុម្ភៈ​មក ​សមាគម​មនុស្សចាស់​នៅឯខេត្តបាត់ដំបង​បានដាក់តាំង​បង្ហាញ​ស្នាដៃ​និងទេពកោសល្យ​ក្រុមមនុស្សចាស់​នៅក្នុងសមាគម​ ដើម្បីឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​បានមើលឃើញ​ពីសមត្ថភាព​និងបញ្ហា​ដែលក្រុមមនុស្សចាស់​កំពុងជួបប្រទះ​ពេលបច្ចុប្បន្ន​។​ បើតាមលោក ​ទុំ វ៉ារី​ នាយកប្រតិបត្តិ​នៃអង្គការ​មនុស្សចាស់​កម្ពុជា ​គម្រោងតាំង​បង្ហាញ​ស្នាដៃសិល្បៈ​មនុស្សចាស់ ​ជាការពញ្ញាក់​អារម្មណ៍ឲ្យ​មានការឲ្យ​តម្លៃ​ស្នាដៃសិល្បៈ​មនុស្សចាស់​ ដូចទៅនឹងស្នាដៃ​សិល្បៈ​មនុស្សវ័យក្មេង​ដែរ​ និងម្យ៉ាងវិញ​ ជាការដាស់តឿន​កុំឲ្យមានការ​រើសអើង​លើសមត្ថភាព​របស់មនុស្សចាស់​។