បទយកការណ៍

កូវីដ១៩៖ជនមានពិការភាពមួយចំនួនដង្ហើយរកជំនួយផ្នែកស្បៀង និងការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត

សំឡេង ០៨:១០
ជនមានពិការភាព (រូបភាពឯកសារ)
ជនមានពិការភាព (រូបភាពឯកសារ) © Internet

នៅក្នុងស្ថានភាព​កូវីដ១៩​បន្តអូសបន្លាយ​ ជនមានពិការភាព​មួយចំនួន​កម្ពុជា​ ដង្ហើយរកជំនួយ​ជាស្បៀង និងសម្ភារៈ​បន្ទាប់ពីពួកគេបាត់បង់​ចំណូលទាំងស្រុង​ដោយមិនអាចចេញទៅធ្វើការ​ និងមិនអាចចេញ​រកស៊ីនៅខាងក្រៅ​បានដូចពេលមុន​។ លើសពីនេះពួកគេ​ក៏ប្រឈមនឹង​ អំពើហិង្សា​ក្នុងគ្រួសារ​ ការរើសអើងពីសង្គម​សេវាព្យាបាលសុខភាព ​និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ផងដែរ​។