បទយកការណ៍

ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណជាង២០០នាក់កំពុងមើលថែអ្នកជំងឺកូវីដ១៩កម្រិតស្រាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ

សំឡេង ០៦:២៥
ក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាដែលទទួលបន្ទុកមើលថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាដែលទទួលបន្ទុកមើលថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ © សហការី

ពេជ្រអគារមួយ​ចំនួន​ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល​កោះពេជ្រ ​បាននិង​កំពុងដាក់ឲ្យ​សម្រាកព្យាបាល​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​កូវីដ-១៩​កម្រិត​ស្រាល ​ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ។​ ​បើតាមការបញ្ជាក់ពី​លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​ ហ៊ុយ រិទ្ធី ​សមាជិក​ក្រុមគ្រូធីតា ​និងជាអ្នកមើលថែ​អ្នកជំងឺ​កូវីដ១៩​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​កោះពេជ្រ​ផ្ទាល់ ​បានឲ្យដឹងថា ​មានក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ប្រមាណ២២៥នាក់​កំពុង​ធ្វើការ​ឆ្លាស់វេនគ្នា​ ក្នុងការថែទាំ​និងព្យាបាល​អ្នកជំងឺកូ​វីដ១៩ទាំ​ងនោះ ដោយមាន​ការណែនាំ​ពីការធ្វើ​អនាម័យ​ ការបរិភោគ​ចំណី​អាហារ​ និងការផ្គត់ផ្គង់​ថ្នាំសង្កូវ​ទៅតាមរោគសញ្ញា​របស់​អ្នកជំងឺ​។