បទយកការណ៍

កូវីដ-១៩ញ៉ាំងឲ្យអាជីពមគ្គទេសក៍ទេសចរណ៍កាន់តែលំបាក

សំឡេង ០៨:៥៣
បុរសដែលបម្រើការងារជាអ្នកមគ្គទេសក៍ទេសចរ
បុរសដែលបម្រើការងារជាអ្នកមគ្គទេសក៍ទេសចរ KHEMRAK

ការរាតត្បាត​នៃជំងឺ​កូវីដ១៩​នៅកម្ពុជា​ បានធ្វើឲ្យ​ស្ថានភាព​នៃអ្នកបម្រើការ​ក្នុងវិស័យ​ទេសចរណ៍ ​ជួបផលវិបាក​ជាច្រើន​រួចមកហើយ​។​ ក៏ប៉ុន្តែ​ផលវិបាក​ទាំងនោះ​កាន់តែ​ក្លាយទៅជា​ទ្វេទុក្ខ​សម្រាប់​មគ្គទេស​ក៍ទេសចរណ៍​នៅខេត្តសៀមរាប​។​ នេះក៏ព្រោះថា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​ខេត្តសៀមរាប​ប្រឈម​នឹងការ​ឆ្លងរាតត្បាត​នៃជំងឺ​កូវីដ១៩​ជាសហគមន៍​។​ មគ្គទេសក៍ទេសចរណ៍​ខ្លះបង្ខំចិត្ត​ប្តូរអាជីព​ជាបណ្តោះអាសន្ន ​ឯខ្លះទៀត​បន្តត្រាំត្រែង​ត្រដរ​នឹងអាជីព​មួយនេះ ​ដោយហេតុថា​ចិត្តស្រលាញ់​។