ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

២៣តុលា៖ ប្រែក្លាយពីនិម្មិតរូបនៃថ្ងៃសន្តិភាពទៅជាថ្ងៃជំលោះរវាងខ្មែរ?

សំឡេង ១១:២៥
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃអាស្រ័យការអនុវត្ត
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃអាស្រ័យការអនុវត្ត google

ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​អ្នក​វិនិយោគ​ដោយ​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ឲ្យ​មក​នៅ​តិច​បំផុត​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ​បាន​សម្រេច​លុប​ចោល​ថ្ងៃ​២៣​តុលា​ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​ធ្លាប់​តែ​មាន​ការ​អបអរ​ថា​ជា​ថ្ងៃ​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​សម្រាប់​ភាគី​ខ្មែរ​ដែល​មាន​វិវាទ​គ្នា​។ រដ្ឋាភិបាល​សំអាង​ថា​ខ្លឹមសារ​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ​ បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា​ និង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​រាល់​ថ្ងៃ​។ តែ​ភាគី​ខ្មែរ​ដទៃ​ទៀត​ នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​គោរព​ និង​ឲ្យ​តម្លៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​នេះ​ ដូច​កាល​ពី​មុន​ គឺ​ការ​អបអរ​ដល់​ទិវា​នេះ​ ព្រម​ទាំង​ជំទាស់​ដល់​ការ​ផាត់​ចោល​ថ្ងៃ​ដ៏​សំខាន់​នេះ​នៅ​ក្នុង​ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ឈប់​សម្រាក​សាធារណៈ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​។