ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ហេតុអ្វីបក្សនយោបាយត្រូវសហការគ្នា តស៊ូមតិលើបញ្ហាបោះឆ្នោត ដែលពួកគេអះអាងថាមិនយុត្តិធម៌?

សំឡេង ១០:៥៧
ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាអាណត្តិកន្លងទៅ
ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាអាណត្តិកន្លងទៅ AP - Heng Sinith

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​  កាលពីថ្ងៃចន្ទ ​ដើមសប្តាហ៍នេះ ​បានបង្ហាញពីគោលបំណង​របស់ខ្លួន​ចង់ឲ្យ​បក្សនយោបាយ​ដ៏ទៃទៀត​ ជួបពិភាក្សាគ្នា ​អំពីលទ្ធភាព​សហការគ្នា​។​ ជាកិច្ចសហការគ្នា​ តស៊ូមតិ​លើការ​កែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត​ ដើម្បី​ធានាឲ្យការ​បោះឆ្នោត ​ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៌​។ នេះបើតាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់គណបក្ស​។ គំនិតនេះ​ ត្រូវបានគណបក្ស​នយោបាយ​មួយចំនួនទៀត​គាំទ្រ ​ប៉ុន្តែគណបក្ស​មួយចំនួន​ក៏ជំទាស់​ ដោយលើកឡើងថា​ គ.ជ.ប​ មិនមានចំណុច​ខ្វះខាត​នោះទេ។​