ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកយង់ គឹមអេង៖ ទាល់តែមានការការពារអ្នករាយការណ៍ ទើបការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ«ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព»ទទួលជោគជ័យ

សំឡេង ១១:១៥
លោក យង់ គឹមអេង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព
លោក យង់ គឹមអេង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព © rfi

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​ពេល​នេះ គឺ​លោក យង់ គឹម​អេង ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ និង​សន្តិភាព​។ អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​សង្គម​រូប​នេះ យល់​ថា គោល​នយោបាយ «​ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មាន​សុវត្ថិភាព​» ដែល​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋាភិបាល​កែ​សម្រួល​ដើម្បី​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ គឺ​មាន​ចែង​លំអិត​ល្អ​ជាង​គោល​នយោបាយ​ចាស់​។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ លោក លើក​ឡើង​ថា  ទាល់​តែ​មាន​ការ​ការពារ​អ្នក​រាយការណ៍ ទើប​ការ​អនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​នេះ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​។