ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកតុប សុភ័ក៖ ការ​បិទ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​​កោះ​ពេជ្រ​ជា​រឿង​ចាំ​បាច់ត្រូវធ្វើ ​ទោះ​បី​ប៉ះពាល់​ដល់​ទេសចរណ៍

សំឡេង ០៩:៥៨
លោក តុប សុភ័គ
លោក តុប សុភ័គ © សហការី
ដោយ៖ ហេង សុខនី
១៤ នាទី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោកតុប សុភ័ក ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​។ នៅថ្ងៃនេះ «ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​២០​កុម្ភៈ» បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​បិទ​កន្លែង​ខ្លះ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ក្លិប​កម្សាន្ត សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងទី​ក្រុង​កោះពេជ្រ​ផង​ដែរ​។ លោក តុប សុភ័ក ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ការ​បិទ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញនេះ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជារួម ក៏​ប៉ុន្តែ​លោក​យល់​ថា ការ​សម្រេច​ចិត្ត​បែប​នេះ គឺ​ជា​រឿង​ត្រឹម​ត្រូវ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​ចម្លង​កូវីដ​១៩​ចូល​ក្នុង​សហគមន៍។