ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ចាន់ យុត្ថា៖ ក្រសួងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនៃភាពរាំងស្ងួតនៅខេត្តភាគខាងលិច

សំឡេង ១០:៥៤
លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម
លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម © សហការី

បន្ទាប់​ពី​ទទួល​រង​នូវ​ទឹក​ជំនន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ភាព​រាំង​ស្ងួត​ ក៏​បាន​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​ជា​បណ្តើៗ​ហើយ​ ជា​ពិសេស​នៅ​ខេត្ត​ភាគ​ខាង​លិច​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ភាព​រាំង​ស្ងួត​ ដែល​បាន​កើត​មាន​ដដែល​នេះ​ ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ បណ្តាល​មក​ពី​អាជ្ញាធរ​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ លោក​ ចាន់ យុត្ថា ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧត្តុនិយម​ ថ្លែង​ថា​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ កំពុង​ដោះស្រាយ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​យ៉ាង​សកម្ម​ និង​រំពឹង​ថា​បញ្ហា​រាំង​ស្ងួត​នឹង​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​។