ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១នេះ អាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ២០២០

សំឡេង ០៩:៣៨
លោកបណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិន និងជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិន និងជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា © internet

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ​(ADB)​ នៅថ្ងៃទី២៨ ​ខែមេសានេះ​ បានព្យាករថា ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងមាន​កំណើន៤% ​នៅឆ្នាំ​២០២១នេះ ​និងកើន​រហូតដល់​៥,៥%​ នៅឆ្នាំ​២០២២ ​ដោយសារតែ​ការងើបឡើងវិញ​នៃសេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស ​ដែលជាដៃគូ​សំខាន់ៗ​របស់កម្ពុជា​។ ​លោកបណ្ឌិត​ គី សេរីវឌ្ឍន៍​ នាយក​នៃមជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សាចិន​ និងជាអ្នក​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច​នៃរាជបណ្ឌិត​សភាកម្ពុជា ​មើលឃើញថា​ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ នឹងមិនអាចឡើង​ទៅដល់៤%​ ដូចការ​រំពឹង​ទុកទេ ​នៅឆ្នាំ២០២១​នេះ។ ការមិនរំពឹង​គឺដោយសារតែ​កម្ពុជា​មិនទាន់អាច​គ្រប់គ្រង​វិបត្តិ​ជំងឺកូវីដ​បាននៅឡើយ​។