ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក មាស សោភ័ណ្ឌ៖សេរីភាពសារព័ត៌នៅកម្ពុជាគឺល្អ មិនអាក្រក់ដូចរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួន

សំឡេង ១២:២៦
លោក មាស សោភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន
លោក មាស សោភ័ណ្ឌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន @សហការី

ឆ្លើយតបនឹងការ​វាយតម្លៃ​សេរីភាពសារព័ត៌មាន​នៅកម្ពុជា ដោយ​អង្គការមួយចំនួនថា បន្ត​ធ្លាក់ចុះ​ដោយ​សារតែ​ការ​ប្រើ​ច្បាប់​ទប់​ស្កាត់​កូវីដ១៩  អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ថ្លែងថា​ វិធានការ​តឹងរឹង​បែបនេះ​គឺធ្វើដូចតែ​គ្នា​នៅ​បណ្តាប្រទេសលើពិភពលោក។ ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជា​បាន​ផ្តល់អទិភាព​ដល់​​អ្នក​សារព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ការ​ចាល់​វ៉ាក់​សាំង​កូវីដ១៩​ដោយ​មិនគិត​ថ្លៃ។ បើតាមលោក មាស សោភ័ណ្ឌ ​សេរីភាព​សារព័ត៌​នៅកម្ពុជា​គឺល្អ មិនអាក្រក់​ដូចរបាយការណ៍​របស់​អង្គការ​មួយចំនួននោះឡើយ។