ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

វន់ ពៅ៖ តួលេខនៃកាឆ្លងកូវីដ-១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅតែខ្ពស់ ជាឧបសគ្គដដែលចំពោះការប្រកបមុខរបបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

សំឡេង ០៧:៤៧
លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ © RFI

អ្នកប្រកបរបរ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​ បានដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់ពួកគេ​ឡើងវិញហើយ​ ក្រោយអាជ្ញាធរ​បើកការ​បិទខ្ទប់ ​ដើម្បីការការពារ​ការឆ្លងរាលដាល​នៃជំងឺ​កូវីដ-១៩​។ លោក​ វន់ ពៅ​ ប្រធានសមាគម​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ថ្លែងថា ​ទោះជាអ្នកប្រកបមុខ​របរសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​អាចដំណើរ​ការអាជីវកម្ម​របស់ពួកគេ​ឡើងវិញ​ក៏ដោយ ​ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់​នៅតែមាន​ការប្រឈមនៅឡើយ ​ដោយសារប្រាក់ចំណូល​មានការធ្លាក់ចុះ​ ទាំងការលក់ដូរ​ និងការដឹក​ជញ្ជូនភ្ញៀវ​។