ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក នុត សវនា៖ កូវីដ១៩ក្នុងពន្ធនាគារបានធូស្រាលបន្តិចហើយ ខណៈសកម្មជនដែលឆ្លងក៏ជាដែរ

សំឡេង ០៩:១៨
លោក នុត សវនា អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ
លោក នុត សវនា អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ © សហការី

ស្ថានភាព​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ១៩​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​នៅភ្នំពេញ​គឺបានធូរស្រាល​បន្តិចហើយ ខណៈ​សកម្មជន​នយោបាយ និង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ដែល​ឆ្លង​កូវីដ១៩​ កន្លងមក ក៏លទ្ធផល​អវិជ្ជមានវិញដែរ​ ពេលធ្វើតេស្ត​លើកទី១។ នេះ​ជាការអះអាង​របស់ ​លោក នុត សវនា អ្នកនាំពាក្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ។ ទោះជាបែបនេះក្តី លោកបានបញ្ជាក់ថា ខាង​ពន្ធនាគារ​កំពុង​រៀប​ចំបញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ជាប់​ឃុំ ​​ដើម្បី​ស្នើទៅក្រសួងយុត្តិធម៌​ពិចារណា​ដោះលែង​ពួកគេ​មួយចំនួន​ដែលបាន​អនុវត្ត​ទោស​ជិតរួចរាល់ ​ក្នុងករណីមានការចាំបាច់។