ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

ឧកញ៉ាលឹម ហេង៖ការអនុញ្ញាតឱ្យវិស័យឯកជននាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ គឺជាការជួយកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់រដ្ឋ

សំឡេង ១១:២៥
លោកឧកញ៉ា លឹម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
លោកឧកញ៉ា លឹម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា © សហការី

នៅថ្ងៃអង្គារនេះ​ ក្រសួងសុខា​ភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​អនុញ្ញាត​ឱ្យវិស័យ​ឯកជន​អាចនាំចូល​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ១៩  ​ដើម្បី​ចាក់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលមាន​លទ្ធភាព​។​ លោកឧកញ៉ា ​លឹម ហេង ​អនុប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ​របស់យើង​នៅរាត្រីនេះ ​បានលើកឡើងថា​ ការសម្រេច​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា​នេះ ​គឺជារឿងល្អ​ក្នុងការផ្តល់​សេវាវ៉ាក់សាំង​បង្ការជំងឺ​កូវីដ១៩​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​បន្ថែមទៀត​។​ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ លោកឧកញ៉ា​លឹម ហេង ​ក៏បានអះអាងថា​ វាក៏ជាការ​រួមចំណែក​របស់​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​បន្ទុក​របស់​រដ្ឋាភិបាល​លើការ​ចំណាយ​ទៅលើបញ្ហា​វ៉ាក់សាំង​នេះផងដែរ​។