សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៥៨
ទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបតំណាង)
ទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបតំណាង) © Internet

១. ក្រុមហ៊ុន​បម្រើ​សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ​ និងភេសជ្ជ​(Domino pizza TOUS les Jours) ​ព្រមានបិទទ្វារ​បើកូវីដ​បន្តអូសបន្លាយ។ ២. ការពន្លឿន​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩​ ជួយជំរុញ​មុខជំនួញឱ្យ​ងើបបានឆាប់​។ ៣. អ្នកមានកាត​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩​ ទទួលបាន​កាហ្វេ១កែវ​បន្ថែមពីការទិញ​។ ៤. សមាគម​ធនាគារ​ និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅកម្ពុជា​ឈានមួយជំហ៊ានទៀត​ ក្នុងការជួយ​អតិថិជន​ដែលរងគ្រោះ​ពីជំងឺ​កូវីដ១៩​។