សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៦:០១
ទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបតំណាង)
ទីក្រុងភ្នំពេញ (រូបតំណាង) © Internet

១. លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​៖ កម្ពុជា​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​បានជិត២ពាន់លាន​នៅដើម​ត្រីមាស​២០២១​។  ២. កូវីដ១៩​៖ សមាគម​ធនាគារ​និងមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​យល់ព្រម​លើកលែង​ការបង់ការប្រាក់​ចំនួន២ខែ​ដល់អ្នកជំងឺ​។ ៣. អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​៖ អនុក្រឹត​អនុវត្ត​អាករ​លើតម្លៃ​បន្ថែម​មិនមែន​ជាពន្ធថ្មី​សម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូនិច​។ ៤. បម្រាមគោចរ​៖ អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​កំពុង​ជួបប្រទះ​ផលវិបាក​ ជាពិសេស​អ្នកប្រកប​របរ​ពេលយប់។