សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៥២
ក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង  Kris Energy
ក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Kris Energy © សហការី

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. អគ្គនាយកដ្ឋាន​កៅស៊ូ​៖ ​កសិករ​ដាំកៅស៊ូ​មានលំនៅ​ទីផ្សារ​បើមាន​ការវិនិយោគ​រោងចក្រ​ផលិត​កង់រថយន្ត​។ ២. ក្រុមហ៊ុន​ Kris Energy​ វិនិយោគ​លើការបូមប្រេង​នៅកម្ពុជា​ជួបវិបត្តិ​បំណុល​។ ៣. ក្រសួង​កសិកម្ម​៖ ​ការនាំចេញ​ម្ទេសស្រស់​កើនឡើង​ជាង៩០%។ ៤. អង្គការ​ USAID ​នឹងផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​ចំនួន៤​នៅខេត្តព្រះវិហារ​។