សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៣៣
ការធ្វើដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជា
ការធ្វើដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជា © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. កម្ពុជា​នឹងទទួល​បានតម្រូវការ​ផលិតខ្ពស់​ផ្នែកកសិកម្ម​នៅដើម​ឆ្នាំ២០២២​។ ២. កម្ពុជា​ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ​ជាង៧ម៉ឺន​នាក់នៅដើមខែ​កក្កដានេះ។ ៣. សភាពាណិជ្ជកម្ម៖ ​វិស័យ​ឧស្សហកម្ម​ងើបឡើងមុន​គេក្រោយទទួល​បានវ៉ាក់សាំង​តាមគម្រោង​១០លានដូស​។