សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៥៨
វិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា (រូបតំណាង)
វិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា (រូបតំណាង) © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ថាកំណើន​នាំចេញ​នៅតំប​ន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ​នឹងជំរុញបាន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ២. សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​៖​ ការពង្រីក​កំពង់ផែ​អន្តរជាតិ​ព្រះសីហនុ​នឹងនាំជួយ​កម្ពុជា​កាត់បន្ថយ​ថ្លៃដើមការនាំចេញ​។ ៣.វិស័យដឹកជញ្ជូន​ឯកជនសាទរ​ ក្រោយរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​លើកលែង​កម្រៃជើងសាគយ។ ៤. ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម​កសិកម្ម​មួយជំរុញ​បានទីផ្សារ​ទាំងក្នុងស្រុក​និងក្រៅស្រុក​។