សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៣៩
ប្រាក់រៀលខ្មែរដែលទក់ៗ និងរហែក
ប្រាក់រៀលខ្មែរដែលទក់ៗ និងរហែក © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. កូវីដ១៩​៖ ទីផ្សារ​សូត្រធ្លាក់ចុះ​យ៉ាងគំហុក​ទាំងការ​នាំចេញ ​និងការ​លក់ក្នុងស្រុក​ ។ ២. ក្រសួង​កសិកម្ម​៖​ ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេរភាគី​រវាង​កម្ពុជា​ និងឥណ្ឌា​ក្នុងវិស័យ​កសិកម្ម​។ ៣. តម្រូវការ​ឳសថ​បុរាណចិន​ LIANHUA QINGWEN ​លើទីផ្សារ​កំពុងមាន​និន្នាការ​កើនឡើង​ក្នុងបរិបទ​កូវីដ១៩​។ ៤. ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​ប្រាប់ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​យកក្រដាស​ប្រាក់រៀល​ចាស់ៗ​ទក់ រហែក​ មកប្តូរថ្មី​ដោយមិនគិត​កម្រៃ​សេវា​។