សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៨:១៨
ច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម
ច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​៖ វិស័យអចលនទ្រព្យ​ស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះ ​រដ្ឋគួតែធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បំណុល​ក្នុងវិស័យនេះ​។ ២. ក្រុមហ៊ុន​វិរៈប៊ុនថាំ​ស្នើឱ្យអាជ្ញាធរ​បើកដំណើរការ​អាជីវកម្ម​វិញ ក្រោយរកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ១៩​លើបុគ្កលិក ២នាក់។ ៣. សហព័ន្ធ​ស្រូវអង្ករ​៖ រៀបចំ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រួមគ្នាទិញ-លក់ និងនាំចេញ។ ៤. សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាមច្រកព្រំដែន​កម្ពុជា-វៀតណាម​នៅតែសកម្ម​ខណៈវិធានការ​រិតបន្តឹង​ជាងមុន។