សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:១២
ផ្សារទំនើបអ៊ីអន១កាលមុនព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍
ផ្សារទំនើបអ៊ីអន១កាលមុនព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ © សហការី

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​ថាវិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​កំពុងស្ថិត​នៅមាត់ជ្រោះ។ ២. ផ្សារទំនើប​អ៊ីអន១​ពង្រីក​ទំហំជាន់ផ្ទាល់ដី​បន្ថែម​ ដើម្បីទាក់ទាញ​អ្នកអាជីវកម្ម​។ ៣. កម្ពុជា​សម្រេចបាន​ការនាំចេញ​ផលិតផល​ប្រមាណ​៨ពាន់លាន​នៅមួយឆមាស​២០២១​។ ៤. ៥ខែដំបូង​៖ ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅទីផ្សារ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​មានការធ្លាក់ចុះ​បន្តិច។​