សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៦:៥៥
ទិដ្ឋភាពរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ
ទិដ្ឋភាពរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. សមាគមន៍​ភស្តុភាកម្ម​កម្ពុជា​សាទរ​គម្រោង​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ភស្តុភាកម្ម​វៀតណាម​។ ២. ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ ​ការកំណត់ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​មិនបញ្ជាក់​ពីថ្លៃប្រេង​នៅកម្ពុជាទេ ​តែជាការបង្ហាញ​ពីថ្លៃប្រេង​ដោយតម្លាភាព​។ ៣. អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​នៅតាមច្រក​ព្រំដែនខ្មែរ-ថៃ​ធ្លាក់ចុះ​ចំណូល​ស្ទើរទាំងស្រុង​ នាវិបត្តិ​កូវីដ១៩។