សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:២៥
កង់បីអគ្គីសនីដែលកំពុងចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា
កង់បីអគ្គីសនីដែលកំពុងចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគប្រមាណជាង៧១លានដុល្លារនៅក្នុងខែកក្កដានេះ។ ២. ការលក់យានយន្តប្រើថាមពលអគ្គីសនីរំពឹងមានតម្រូវការច្រើន តែអាស្រ័យលើស្ថានភាពកូវីដ-១៩។ ៣. កម្ពុជារំពឹងនៅឆ្នាំ២០២៣ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិនកើនឡើង១០ប៊ីលានដុល្លារ។ ៤. CSX៖ មូលប័ត្ររដ្ឋពន្យារពេលបោះពុម្ពផ្សាយ នាបរិបទកូវីដ១៩។