សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៦:៥៣
ការផ្ដល់សេវាកម្មចាក់ប្រេងសាំងជូនភ្ញៀវ
ការផ្ដល់សេវាកម្មចាក់ប្រេងសាំងជូនភ្ញៀវ © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១.ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Kriss Energy ក្ស័យធុន។ ២. តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ៥០៛។ ៣.សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា៖ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាឱកាសឲ្យប្រជាកសិករមានទុនបង្វិល។